yIGF កម្ពុជា Close

ចុះឈ្មោះជាវាគ្មិន

គណៈកម្មាធិការរៀបចំ YIGF របស់កម្ពុជាកំពុងស្វែងរកវាគ្មិនដែលមានសក្តានុពលដើម្បីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ដោយដាក់អត្ថបទសង្ខេបយ៉ាងហោចណាស់ ១ (អតិបរមា ២) ដែលស្របទៅនឹងប្រធានបទរងរបស់យើង។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចុះឈ្មោះជាវាគ្មិនសម្រាប់វេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជា YIGF ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្ដីផ្ដើម

វេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ិនធឺណិតយុវជនកម្ពុជា(YIGF)លើកទីមួយ ឆ្នាំ២០២៣នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅបណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា​ (CADT) រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទ «ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកឌីជីថល៖ ការធានាការចូលរួមប្រើប្រាស់ សុវត្ថិភាព និងកាលានុវត្តភាពអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា»។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដែលផ្តល់ឱកាសឱ្យយុវជនមកពិភាក្សា និងពិចារណយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិត ដែលជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសគឺក្រុមយុវជនផ្ទាល់។

ប្រធានបទ

ប្រធានបទសំខាន់នៃវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា(YIGF) ឆ្នាំ ២០២៣ គឺ «ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកឌីជីថល៖ ការធានាការចូលរួមប្រើប្រាស់ សុវត្ថិភាព និងកាលានុវត្តភាពអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា» ព្រមទាំងប្រធានបទរាយរងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 1. ការណែនាំអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)
 • ការយល់ដឹងអំពីគោលគំនិត និងបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋានដែលប្រើក្នុងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដូចជាការរៀនម៉ាស៊ីន, ដំណើរការភាសាធម្មជាតិ និងចក្ខុវិស័យកុំព្យូទ័រ។
 • ការធានានូវតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ និងដោះស្រាយកង្វល់នៃភាពលំអៀង ឬការរើសអើង។
 • ចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកទេស និងក្បួនដោះស្រាយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត​ (AI) ផ្សេងៗគ្នា និងកម្មវិធីរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។
 • ការអនុវត្តដំណោះស្រាយក្នុងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត​ (AI) រួមទាំងការប្រមូលទិន្នន័យ ដំណើរការមុន ការបណ្តុះបណ្តាលគំរូ និងការវាយតម្លៃ។
 • ស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់សង្គមនៃ (AI) ក៏ដូចជានិន្នាការបច្ចុប្បន្ន និងភាពជឿនលឿនក្នុងវិស័យនេះ។
 1. សិទ្ធិឌីជីថល និងការទទួលខុសត្រូវលើអ៊ីនធឺណិត
 • អក្ខរកម្មឌីជីថល និងការអប់រំ៖ លើកកម្ពស់កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថល ដើម្បីអប់រំកុមារ និងឪពុកម្តាយអំពីសុវត្ថិភាពអនឡាញ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។
 • ការណែនាំ និងការត្រួតពិនិត្យពីមាតាបិតា៖ លើកទឹកចិត្តមាតាបិតាឱ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពអនឡាញរបស់កូនពួកគេ កំណត់ព្រំដែន ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យរបស់មាតាបិតា ដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសឌីជីថលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
 • ការយល់ដឹង និងការទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់កុមារឱ្យទទួលស្គាល់ និងឆ្លើយតបចំពោះឧប្បត្តិហេតុ ដោយលើកទឹកចិត្តឪពុកម្តាយឱ្យផ្តល់ការគាំទ្រ និងការណែនាំ។
 1. សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត និងឯកជនភាពទិន្នន័យ
 • ការអប់រំបុគ្គលអំពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតទូទៅ ដូចជាមេរោគកុំព្យូទ័រ, ការក្លែងបន្លំ និងការលួចអត្តសញ្ញាណ ព្រមទាំងការលើកកម្ពស់វិធានការការពារ។
 • ការគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃពាក្យសម្ងាត់ដែលពិបាក, ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុហ្វវែរជាទៀងទាត់ និងទម្លាប់នៃការរុករកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
 • ការតស៊ូមតិសម្រាប់សិទ្ធិឯកជនភាពទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ការកូដនីយកម្ម, បណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលមានសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយការពារឯកជនភាព។
 • ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃការវាយប្រហារដោយគៃបន្លំ ដូចជាអ៊ីមែល សារ SMS និងការគៃបន្លំលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។
 • មិនគិតសញ្ជាតិ។
 • អាចបង្កើត និងធ្វើបទបង្ហាញបានល្អ ដែលជំរុញការអនុវត្តផ្ទាល់ និងការយល់ដឹងដែលផ្តោតជាចម្បងលើបរិបទកម្ពុជា។
 • វាគ្មិនត្រូវមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិត និងប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • យើង​ចង់​បើកទូលាយ​សម្រាប់​វាគ្មិន​ចម្រុះជាតិសាសន៍ ​ទាំង​ភេទ ជំនាញ និង​តំបន់ ព្រមទាំងវាគ្មិនជាយុវជនផងដែរ។

តារាងកាលបរិច្ឆេទក្នុងការជ្រើសរើសវាគ្មិន

*សម្គាល់៖ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងរកបេក្ខភាពជំនួសប្រសិនមានការចាំបាច់ណាមួយអំឡុងពេលនៃការជ្រើសរើស។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

អំពីអ្នករៀបចំវេទិកា

odc logo
camyigf

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ហៅកាត់ថាអូឌីស៊ី គឺជាគេហទំព័រ “ទិន្នន័យបើកទូលាយ” ដែលជាគេហទំព័រដំបូងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ចលនាទិន្នន័យបើកទូលាយឈរលើគោលជំហរដ៏សាមញ្ញមួយនោះគឺ ទិន្នន័យទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានប្រមូលផ្តុំសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ គួរតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានជាសាធារណៈ ពោលគឺដោយគ្មានការដាក់កំហិតណាមួយឡើយ។ ព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យទាក់ទងនឹងវិស័យសាធារណៈគួរផ្តល់ជូនដោយសេរីដល់បុគ្គលគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីប្រើ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គេ ។

នៅឆ្នាំ ២០២៣ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានណែនាំ វេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាដល់យុវជនកម្ពុជាជាលើកដំបូង។ វេទិកានេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនអំពីកិច្ចពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចតាមអ៊ីនធឺណិត និងលើកទឹកចិត្តយុវជនជំនាន់ក្រោយឱ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពិភាក្សាគោលនយោបាយ និងដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។ វេទិកានេះអនុញ្ញាតឱ្យយុវជន, អ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា, អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងអ្នកជំនាញនានា ចែករំលែកចំណេះដឹង និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាន និងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត។ លើសពីនេះទៀត គឺដើម្បីឱ្យពួកគេយល់ដឹងពីតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមនាពេលអនាគត។

អូឌីស៊ី ស្វែងរកដៃគូសហការផ្សេងៗ ដើម្បីពង្រីក និងបង្កើនប្រតិបត្តិការ និងដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យ ព្រមទាំងបង្កើនលទ្ធិភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគ្គី។

គាំទ្រដោយ

secdevlogo

មូលនិធិ​ SecDev គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាណាដា ដែលធ្វើបេសកកម្មទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពទ្រាំទ្រជាមួយបច្ចេកវិទ្យារបស់ជនដែលងាយរងគ្រោះ។ ការងាររបស់យើងភាគច្រើន គឺជាមួយស្ត្រី យុវជន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យ។ យើងជួយពួកគេ ក្នុងកាការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល មិនថាជាការហេគ (Hacking) ការវាយប្រហារដោយបន្លំ(Phishing) វិស្វកម្មសង្គម (Social Engineering) ព័ត៌មានមិនពិត ឬអំពើហិង្សារើសអើងភេទជាដើម។ ជាចុងក្រោយ ចំណេះដឹងទាំងនេះ អ្នកគ្រប់គ្នាកសាងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងនិងសហគមន៍របស់ពួកគេផង។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ

chamromdigital logo

ជំរំឌីជីថល ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងជាភាសាខ្មែរទាក់ទងនឹងអនាម័យឌីជីថល និងសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ បេសកកម្មក្នុងការលុបបំបាត់គម្លាតការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមសិស្សនិស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាជនងាយរងគ្រោះពីបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្ត។

ជំរំឌីជីថលជាជំនួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យមានការយល់ដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសុវត្ថិភាព ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ និងការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចជា កូដព្យាបាទ ការវាយប្រហារដោយបន្លំ។-ល-។

APNIC (មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានបណ្តាញអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អានថា A-P-NIC) គឺជាអង្គការដែលប្រមូលផ្ដុំសមាជិកដោយបើកចំហ, ឯករាជ្យ និងមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលគាំទ្រដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការរីកចម្រើននៃអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។