yIGF កម្ពុជា Close
ម៉ោងបន្ទប់ទី ១ (Cosmo Hall)បន្ទប់ទី ២ (Saturn)បន្ទប់ទី ៣ (Jupiter)
០៧:៣០ - ០៨:០០ (៣០ នាទី)

ការអញ្ជើញដល់នៃភ្ញៀវកិត្តិយស និងចុះឈ្មោះ

០៨:០០ - ០៨:០៥ (៥ នាទី)

គោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

០៨:០៥ - ០៨:១០ (៥ នាទី)

មតិស្វាគមន៍

 • កញ្ញា រស់ ច័ន្ទវល័ក្ខ
  អ្នកដឹកនាំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣
  នៃគណៈកម្មាធិការយុវជន

០៨:១០ - ០៨:២៥ (១៥ នាទី)

សុន្ទរកថាគណៈអធិបតី

 • លោកស្រី ងួន សុម៉ាលី  

  អគ្គនាយិកាវិទ្យាស្ថានអភិបាលកិច្ចឌីជីថល នៃបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា

៨:២៥ - ៨:៤០ (១៥ នាទី)

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍

 • លោក ធី ទ្រី

  នាយកប្រតិបត្តិអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ

៨:៤០ - ៩:០០ (២០ នាទី)

សុន្ទរកថាបើកកម្មវិធី

 • ឯកឧត្ដម ស៊ុន រ៉ាពីដ

  អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

៩:០០ - ៩:១០ (១០ នាទី)

ប្រវត្តិនៃអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជា

 • ណូប៊ឺត ក្លេន

៩:១០ - ៩:២០ (១០ នាទី)

តើអ្វីជាវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិត?

 • Anja Gengo

  ក្រុមការងារ នាយកដ្ឋានកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDESA)

៩:២០ - ៩:៣៥ (១៥ នាទី)

សុន្ទរកថាគន្លឹះស្តីពី៖ សេចក្តីណែនាំស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត

 • ប៊ួយ រីណា

Keynote

៩:៣៥ - ៩:៥០ (១៥នាទី)

សុន្ទរកថាគន្លឹះស្តីពី៖ សិទ្ធិឌីជីថល និងការទទួលខុសត្រូវលើអ៊ីនធឺណិត

 • Dixon Siu

Keynote

៩:៥០ - ១០:០៥ (១៥ នាទី)

សុន្ទរកថាគន្លឹះស្តីពី៖ សន្តិសុខសាយប័រ និងឯកជនភាពទិន្នន័យ

 • លោក ង៉ែត ម៉ូសេ

Keynote

១០:១០ - ១០:២០ (១០ នាទី)

សម្រាកអាហារសម្រន់

១០:២០ - ១១:២០ (៦០ នាទី)

កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ការការពារទិន្នន័យបុគ្គល

 • តំណាងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល រដ្ឋាភិបាល និង វិស័យឯកជន

Pannel Discussion

១១:២០ - ១២:២០ (៦០ នាទី)

បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងការអប់រំនៅកម្ពុជា

វាគ្មិន

 • ហេង សុខឡាយ

អ្នកសម្របសម្រួល

Nay Maneth

Lightning Talk

បទពិសោធន៍ពីប្រទេសឥណ្ឌាទាក់ទងនឹង ការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិឌីជីថល

វាគ្មិន

 • Gyan Prakash Tripathi

Lightning Talk

ការវាយប្រហារការបន្លំ vs ការការពារ

វាគ្មិន

 • ជុំ រ៉ាស៊ី
 • អាឡិច រ័ត្ន

អ្នកសម្របសម្រួល

Chumrum Team

Lightning Talk

ការបន្លំ និងសន្តិសុខសាយប័រ

វាគ្មិន

 • ណា សម្បត្តិចតុវង្ស

អ្នកសម្របសម្រួល

Sao Phally

Lightning Talk

ទិន្នន័យបើកចំហ និងឯកជនភាព

វាគ្មិន

 • សំអាន ម៉ារឌី

Lightning Talk

១២:២០ - ១៣:០០ (៤០ នាទី)

សម្រាកពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់

១៣:០០ - ១៤:៣០ (៩០ នាទី)

ការលេងល្បែងកំសាន្ត (ភូមិ YIGF)

 • សម្របសម្រួលដោយ គណៈកម្មាធិការយុវជន

Role Play

១៤:៣០ - ១៦:០០ (៩០ នាទី)

ការទទួលយកជាសកល និង IDNs ករណីសិក្សារបស់ Rajmail និង IDN Game

វាគ្មិន

 • Bibek Silwal

អ្នកសម្របសម្រួល

MouyHorng Taing

Lightning Talk

AI នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន៖ ឥទ្ធិពល និងនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន

វាគ្មិន

 • អ៊ឹម ចន័្ទតុលា

Lightning Talk

ហេតុអ្វីបានជាក្រមសីលធម៌ទិន្នន័យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណោះស្រាយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AL/ML?

វាគ្មិន

 • Dixon Siu

អ្នកសម្របសម្រួល

TEPKEN Vannkorn

Workshop

សន្តិសុខសាយប័រ

វាគ្មិន

 • ក្រុម DigitalHub101

   

អ្នកសម្របសម្រួល

Hem Kimseur

Lightning Talk

១៦:០០ - ១៦:១៥ (១៥ នាទី)

សម្រាកពិសាអាហារសម្រន់

១៦:១៥ - ១៧:១៥ (៦០ នាទី)

How to prevent from being a victim of social engineering

វាគ្មិន

 • អ៊ុំ ឧត្តម

អ្នកសម្របសម្រួល

Nay Maneth

Lightning Talk

សន្តិសុខសាយប័រ

វាគ្មិន

 • Edmon CHUNG

Lightning Talk

ហេតុអ្វីបានជាការពង្រឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអនាគត និងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធអេកូប្រតិបត្តិការទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំ?

វាគ្មិន

 • Dixon Siu

អ្នកសម្របសម្រួល

TEPKEN Vannkorn & Sao Phally

Lightning Talk

ការអភិវឌ្ឍអ៊ីនធឺណិតអាក់សែសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

វាគ្មិន

 • ផន ដារ៉ូ

អ្នកសម្របសម្រួល

Ros Chanvoleak

Workshop

ការសម្របសម្រួលជំនាញឌីជីថលក្នុងសតវត្សទី ២១

វាគ្មិន

 • ឈៀង ថន សុបញ្ញា

Workshop

ម៉ោងបន្ទប់ទី ១ (Cosmo Hall)បន្ទប់ទី ២ (Saturn)បន្ទប់ទី ៣ (Jupiter)
៨:០០ - ៨:៥០ (៥០ នាទី)

ការចុះឈ្មោះ ពេលព្រឹក និងការឆ្លុះបញ្ចាំង

អ្នកសម្របសម្រួល

Nay Maneth

៨:៥០ - ១០:២០ (៩០ នាទី)

ការស្វែងរកពិភពឌីជីថល៖ (Unpacking) ហានិភ័យតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការកសាងភាពធន់នឹងឌីជីថល

វាគ្មិន

 • Ahmad Umair Bin Suhaidi

អ្នកសម្របសម្រួល

Nay Maneth

Lightning Talk

ក្រមសីលធម៌ និងអភិបាលកិច្ចបញ្ញាសិប្បនិម្មិត

វាគ្មិន

 • Harisa Shahid
 • Muhammad Umair Ali

Pannel Discussion

ធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអ្នកភ្ជាប់ទៅ wifi?

វាគ្មិន

 • តែ សូនីតា

អ្នកសម្របសម្រួល

Sao Phally

Workshop

លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃសន្តិសុខរបស់តេឡេក្រាម

វាគ្មិន

 • ឈិត កណិកា
 • ជុំ រ៉ាស៊ី

អ្នកសម្របសម្រួល

Hem Kimseur

Workshop

១០:២០ - ១០:៣៥ (១៥ នាទី)

សម្រាកពិសាអាហារសម្រន់

១០:៣៥ - ១២:០០ (៨៥ នាទី)

បទបង្ហាញអំពី៖ បរិវត្តកម្មឌីជីថល

 • លោក លី សុខផាត

  ប្រធាននាយកដ្ឋានសិក្សាគម្រោងនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មធិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

អ្នកសម្របសម្រួល

Nay Maneth

Keynote

១២:០០-១៣:០០ (៦០ នាទី)

សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់

១៣:០០ - ១៤:០០ (៦០ នាទី)

ក្រមសីលធម៌បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងច្បាប់ការពារទិន្នន័យ

វាគ្មិន

 • Svaradiva Anurdea Devi

អ្នកសម្របសម្រួល

MouyHorng Taing

Lightning Talk

សម្រាប់អក្ខរកម្មសុវត្ថិភាពឌីជីថលប្រកបដោយនិរន្តរភាព

វាគ្មិន

 • លោក Kurihara Kohei

Lightning Talk

ការពង្រឹងអនាគតឌីជីថលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន៖ វិធីសាស្រ្តរួមចំពោះអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

វាគ្មិន

 • Jaewon Son

អ្នកសម្របសម្រួល

Heng Soklay

Lightning Talk

ឯកជនភាព និងការការពារទិន្នន័យ

វាគ្មិន

 • ស្រេង គឹមហាប់

Lightning Talk

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុវត្ថិភាពវេបសាយ

វាគ្មិន

 • ទេពកេន វណ្ណកន

អ្នកសម្របសម្រួល

SOK Haingkheng

Workshop

My Journey to NextGen@ICANN, APIGA, APNIC & APrIGF Fellowship

វាគ្មិន

 • ហ៊ន សុម៉ាលី
 • ហេង សុខឡាយ
 • សុខាច័ន្ទ សុជាតា

Pannel Discussion

១៤:០០ - ១៥:០០ (១៨០ នាទី)

យុវជន និងឯកជនភាពទិន្នន័យ៖ កង្វល់ និងវិធីដោះស្រាយ

វាគ្មិន

 • Maristela Miranda

អ្នកសម្របសម្រួល

Houth Morokoth

Lightning Talk

អាជីពនៅក្នុង សន្តិសុខសាយប័រ

វាគ្មិន

 • អ៊ឹង ប៉ហៃ

Lightning Talk

លទ្ធភាពប្រើប្រាស់វេបសាយ៖ បង្កើតវេបសាយដែលមានបរិយាបន្នសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា

វាគ្មិន

 • ទូច​ សាំងរដ្ឋា

អ្នកសម្របសម្រួល

Heng Soklay

Workshop

សន្តិសុខសាយប័រ

វាគ្មិន

 • ឌៀប គង់

អ្នកសម្របសម្រួល

Sao Phally

Workshop

ការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

វាគ្មិន

 • ស៊ី តិចហុង

Workshop

១៥:០០ - ១៥:១៥ (១៥ នាទី)

សម្រាក​ពិសារអាហារសម្រន់

១៥:១៥ - ១៧:១៥ (១២០ នាទី)

សន្និសីទអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនចូលរួម

 • គណៈកម្មាធិការរៀបចំកម្មវិធី និងអ្នកចូលរួម

Role Play

១៧:១៥ - ១៧:៣០ (១៥ នាទី)

ផែនការបន្តទៀតរបស់វេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងអូឌីស៊ី

 • លោក ធី ទ្រី

  នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (ODC)

១៧:៣០ - ១៧:៤៥ (១៥ នាទី)

សុន្ទរកថាបិទកម្មវិធី

 • កញ្ញា ឡាយ ពុទ្ធិនាថ
  គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សា នៃវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា